آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: اطلاعیه قابل توجه دانشجویان
دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: اطلاعیه فوری قابل توجه دانشجویان گرامی
دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: میلاد امام حسن مجتبی (ع) تهنیت باد
دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: حلول ماه رمضان مبارک باد
دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: روز طبیعت گرامی باد
دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: متن پیام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: متن پیام ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: متن پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب (مد ظله)
دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: 12 فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد
دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: اطلاعیه فوری
دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: اطلاعیه