آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه کاشان: آگهی جذب
دانشگاه کاشان: آگهی جذب

فراخوان بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه)

بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه) لینک ثبت نام:  https://kashanu.ac.ir/fa/form/1002/  ... ادامه خبر

فراخوان بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه)

بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه) لینک ثبت نام:  https://kashanu.ac.ir/fa/form/1002/  ... ادامه خبر

فراخوان بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه)

بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه) لینک ثبت نام:  https://kashanu.ac.ir/fa/form/1002/  ... ادامه خبر

فراخوان بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه)

بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه) لینک ثبت نام:  https://kashanu.ac.ir/fa/form/1002/  ... ادامه خبر

فراخوان بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه)

بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه) لینک ثبت نام:  https://kashanu.ac.ir/fa/form/1002/  ... ادامه خبر

فراخوان بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه)

بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه) لینک ثبت نام:  https://kashanu.ac.ir/fa/form/1002/  ... ادامه خبر

فراخوان بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه)

بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه) لینک ثبت نام:  https://kashanu.ac.ir/fa/form/1002/  ... ادامه خبر

فراخوان بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه)

بکارگیری نیروی انسانی برای واحد تأسیسات از طرف زیباگستر میرداماد (شرکت طرف قرارداد با دانشگاه) لینک ثبت نام:  https://kashanu.ac.ir/fa/form/1002/  ... ادامه خبر

آگهی جذب

بسمه تعالی سلام علیکم احتراما یک شرکت تحقیقاتی واقع در شهرستان کاشان نیاز به تخصص های ذیل به صورت امریه یا قرار داد تمام وقت دارد. 1-کارشناسی ارشد مهندسی شیمی . 2-کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی . 3-کارشناسی ارشد مهندسی مکان... ادامه خبر

آگهی جذب

بسمه تعالی سلام علیکم احتراما یک شرکت تحقیقاتی واقع در شهرستان کاشان نیاز به تخصص های ذیل به صورت امریه یا قرار داد تمام وقت دارد. 1-کارشناسی ارشد مهندسی شیمی . 2-کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی . 3-کارشناسی ارشد مهندسی مکان... ادامه خبر

دانشگاه کاشان به عنوان دانشگاهی برنامه محور در مسیر مدیریت سبز

منابع طبیعی، سرمایه ارزشمند است که از پیشینیان به جا مانده و به عنوان امانت برای آیندگان در دستان ما قرار گرفته است. ‌هفته منابع طبیعی که با پاسداشت فرهنگ اصیل درختکاری آغاز می‌شود فرصتی برای بازاندیشی انسان در قبال رفتارش در بهره گیری از این موهبت ا... ادامه خبر

دانشگاه کاشان به عنوان دانشگاهی برنامه محور در مسیر مدیریت سبز

منابع طبیعی، سرمایه ارزشمند است که از پیشینیان به جا مانده و به عنوان امانت برای آیندگان در دستان ما قرار گرفته است. ‌هفته منابع طبیعی که با پاسداشت فرهنگ اصیل درختکاری آغاز می‌شود فرصتی برای بازاندیشی انسان در قبال رفتارش در بهره گیری از این موهبت ا... ادامه خبر

دانشگاه کاشان به عنوان دانشگاهی برنامه محور در مسیر مدیریت سبز

منابع طبیعی، سرمایه ارزشمند است که از پیشینیان به جا مانده و به عنوان امانت برای آیندگان در دستان ما قرار گرفته است. ‌هفته منابع طبیعی که با پاسداشت فرهنگ اصیل درختکاری آغاز می‌شود فرصتی برای بازاندیشی انسان در قبال رفتارش در بهره گیری از این موهبت ا... ادامه خبر