آخرین اخبار کاشان پرس

انعقاد قراداد تشکیل quot;کنسرسیوم توسعه فناوری ساخت دستگاه فرش ماشینیquot; با دانشگاه کاشان

رئیس دانشگاه کاشان گفت: روز شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱ در  همایش" بنگاه، فناوری و رشد اقتصادی " در حضور وزیر  محترم صنعت، معدن و تجارت و وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری قراداد تشکیل "کنسرسیوم توسعه فناوری ساخت دستگاه فرش ماشینی" با دانشگاه کاشان امضا شد.... ادامه خبر

انعقاد قراداد تشکیل quot;کنسرسیوم توسعه فناوری ساخت دستگاه فرش ماشینیquot; با دانشگاه کاشان

رئیس دانشگاه کاشان گفت: روز شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱ در  همایش" بنگاه، فناوری و رشد اقتصادی " در حضور وزیر  محترم صنعت، معدن و تجارت و وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری قراداد تشکیل "کنسرسیوم توسعه فناوری ساخت دستگاه فرش ماشینی" با دانشگاه کاشان امضا شد.... ادامه خبر

راهیابی دانشجوی دانشگاه کاشان به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از راهیابی "علی رضایی" دانشجوی دانشگاه کاشان در رشته تیراندازی به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور جهت حضور در سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان خبر داد.  رمضانی علوی افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی دانشجویان به... ادامه خبر

راهیابی دانشجوی دانشگاه کاشان به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از راهیابی "علی رضایی" دانشجوی دانشگاه کاشان در رشته تیراندازی به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور جهت حضور در سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان خبر داد.  رمضانی علوی افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی دانشجویان به... ادامه خبر

راهیابی دانشجوی دانشگاه کاشان به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از راهیابی "علی رضایی" دانشجوی دانشگاه کاشان در رشته تیراندازی به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور جهت حضور در سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان خبر داد.  رمضانی علوی افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی دانشجویان به... ادامه خبر

نهمین صعود دانشجویان دختر به قله صاحب الزمان عج الله کرمان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از نهمین صعود دانشجویان دختر به قله 2900 متری صاحب الزمان عج الله کرمان خبر داد. رمضانی علوی افزود: این برنامه در مورخ 15 اسفند ماه با حضور 17 نفر از دانشجویان دختر به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سرداران جبهه مقاومت سر... ادامه خبر

راهیابی دانشجوی دانشگاه کاشان به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از راهیابی "علی رضایی" دانشجوی دانشگاه کاشان در رشته تیراندازی به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور جهت حضور در سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان خبر داد.  رمضانی علوی افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی دانشجویان به... ادامه خبر

راهیابی دانشجوی دانشگاه کاشان به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از راهیابی "علی رضایی" دانشجوی دانشگاه کاشان در رشته تیراندازی به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور جهت حضور در سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان خبر داد.  رمضانی علوی افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی دانشجویان به... ادامه خبر

نهمین صعود دانشجویان دختر به قله صاحب الزمان عج الله کرمان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از نهمین صعود دانشجویان دختر به قله 2900 متری صاحب الزمان عج الله کرمان خبر داد. رمضانی علوی افزود: این برنامه در مورخ 15 اسفند ماه با حضور 17 نفر از دانشجویان دختر به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سرداران جبهه مقاومت سر... ادامه خبر

راهیابی دانشجوی دانشگاه کاشان به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از راهیابی "علی رضایی" دانشجوی دانشگاه کاشان در رشته تیراندازی به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور جهت حضور در سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان خبر داد.  رمضانی علوی افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی دانشجویان به... ادامه خبر

نهمین صعود دانشجویان دختر به قله صاحب الزمان عج الله کرمان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از نهمین صعود دانشجویان دختر به قله 2900 متری صاحب الزمان عج الله کرمان خبر داد. رمضانی علوی افزود: این برنامه در مورخ 15 اسفند ماه با حضور 17 نفر از دانشجویان دختر به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سرداران جبهه مقاومت سر... ادامه خبر

راهیابی دانشجوی دانشگاه کاشان به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از راهیابی "علی رضایی" دانشجوی دانشگاه کاشان در رشته تیراندازی به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور جهت حضور در سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان خبر داد.  رمضانی علوی افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی دانشجویان به... ادامه خبر

نهمین صعود دانشجویان دختر به قله صاحب الزمان عج الله کرمان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از نهمین صعود دانشجویان دختر به قله 2900 متری صاحب الزمان عج الله کرمان خبر داد. رمضانی علوی افزود: این برنامه در مورخ 15 اسفند ماه با حضور 17 نفر از دانشجویان دختر به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سرداران جبهه مقاومت سر... ادامه خبر

نهمین صعود دانشجویان دختر به قله صاحب الزمان عج الله کرمان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از نهمین صعود دانشجویان دختر به قله 2900 متری صاحب الزمان عج الله کرمان خبر داد. رمضانی علوی افزود: این برنامه در مورخ 15 اسفند ماه با حضور 17 نفر از دانشجویان دختر به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سرداران جبهه مقاومت سر... ادامه خبر

نهمین صعود دانشجویان دختر به قله صاحب الزمان عج الله کرمان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از نهمین صعود دانشجویان دختر به قله 2900 متری صاحب الزمان عج الله کرمان خبر داد. رمضانی علوی افزود: این برنامه در مورخ 15 اسفند ماه با حضور 17 نفر از دانشجویان دختر به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سرداران جبهه مقاومت سر... ادامه خبر

نهمین صعود دانشجویان دختر به قله صاحب الزمان عج الله کرمان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از نهمین صعود دانشجویان دختر به قله 2900 متری صاحب الزمان عج الله کرمان خبر داد. رمضانی علوی افزود: این برنامه در مورخ 15 اسفند ماه با حضور 17 نفر از دانشجویان دختر به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سرداران جبهه مقاومت سر... ادامه خبر

اطلاعیه مدیر دانشجویی دانشگاه در خصوص سراها و سلف دانشجویی

سلام سلف دانشجویی تا وعده نهار روز چهارشنبه 24 اسفند فعالیت دارد و وعده شام همزمان با وعده نهار توزیع می شود. سراهای دانشجویی تا ساعت 14 روز پنج شنبه  اسفند باز خواهد بود و سپس موتورخانه‌ها خاموش می شوند.  به علت تعمیرات احتمالی، امکان قطع موقت... ادامه خبر

اطلاعیه مدیر دانشجویی دانشگاه در خصوص سراها و سلف دانشجویی

سلام سلف دانشجویی تا وعده نهار روز چهارشنبه 24 اسفند فعالیت دارد و وعده شام همزمان با وعده نهار توزیع می شود. سراهای دانشجویی تا ساعت 14 روز پنج شنبه  اسفند باز خواهد بود و سپس موتورخانه‌ها خاموش می شوند.  به علت تعمیرات احتمالی، امکان قطع موقت... ادامه خبر

اطلاعیه مدیر دانشجویی دانشگاه در خصوص سراها و سلف دانشجویی

سلام سلف دانشجویی تا وعده نهار روز چهارشنبه 24 اسفند فعالیت دارد و وعده شام همزمان با وعده نهار توزیع می شود. سراهای دانشجویی تا ساعت 14 روز پنج شنبه  اسفند باز خواهد بود و سپس موتورخانه‌ها خاموش می شوند.  به علت تعمیرات احتمالی، امکان قطع موقت... ادامه خبر

اطلاعیه مدیر دانشجویی دانشگاه در خصوص سراها و سلف دانشجویی

سلام سلف دانشجویی تا وعده نهار روز چهارشنبه 24 اسفند فعالیت دارد و وعده شام همزمان با وعده نهار توزیع می شود. سراهای دانشجویی تا ساعت 14 روز پنج شنبه  اسفند باز خواهد بود و سپس موتورخانه‌ها خاموش می شوند.  به علت تعمیرات احتمالی، امکان قطع موقت... ادامه خبر

اطلاعیه مدیر دانشجویی دانشگاه در خصوص سراها و سلف دانشجویی

سلام سلف دانشجویی تا وعده نهار روز چهارشنبه 24 اسفند فعالیت دارد و وعده شام همزمان با وعده نهار توزیع می شود. سراهای دانشجویی تا ساعت 14 روز پنج شنبه  اسفند باز خواهد بود و سپس موتورخانه‌ها خاموش می شوند.  به علت تعمیرات احتمالی، امکان قطع موقت... ادامه خبر

اطلاعیه مدیر دانشجویی دانشگاه در خصوص سراها و سلف دانشجویی

سلام سلف دانشجویی تا وعده نهار روز چهارشنبه 24 اسفند فعالیت دارد و وعده شام همزمان با وعده نهار توزیع می شود. سراهای دانشجویی تا ساعت 14 روز پنج شنبه  اسفند باز خواهد بود و سپس موتورخانه‌ها خاموش می شوند.  به علت تعمیرات احتمالی، امکان قطع موقت... ادامه خبر

اطلاعیه مدیر دانشجویی دانشگاه در خصوص سراها و سلف دانشجویی

سلام سلف دانشجویی تا وعده نهار روز چهارشنبه 24 اسفند فعالیت دارد و وعده شام همزمان با وعده نهار توزیع می شود. سراهای دانشجویی تا ساعت 14 روز پنج شنبه  اسفند باز خواهد بود و سپس موتورخانه‌ها خاموش می شوند.  به علت تعمیرات احتمالی، امکان قطع موقت... ادامه خبر