«احمد خوش‌حساب» رئیس انجمن خوشنویسان کاشان شد

استاد غلامحسین امیرخانی رئیس انجمن خوشنویسان ایران، در حکمی «احمد خوش‌حساب» را به مدت ۲ سال دیگر به سمت ریاست انجمن… استاد غلامحسین امیرخانی رئیس انجمن خوشنویسان ایران، در حکمی «احمد خوش‌حساب» را به مدت ۲ سال دیگر به سمت ریاست انجمن خوشنویسان کاشان منصوب کرد. در حکم استاد امیرخانی خطاب به استاد خوش‌حساب آمده است: هنرمند گرامی جناب آقای احمد خوش‌حساب با توجه به علاقه‌مندی، سابقه، و تحارب مفید و موثر جنابعالی بر اساس مصوبه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، در اجرای بند ۲ ماده ۳۰ اساسنامه، به ...

نمایش خبر در سایت مبدا