هیچ خطری خانه طباطبایی ها را تهدید نمی کند

سیداکبر حلی در گفتگو با پایگاه خبری اهل کاشانم افزود: تهدیدات و آسیب های سازه ای و تزئینی در بناهای تاریخی می تواند بر اثر دو عامل رانش و نشست باشد که خوشبختانه سرریز آب و نفوذ به ساختمان‌طباطبایی ها نتوانسته باعث ایجاد این دو عامل شود. وی با اشاره به بازدید گروه پژوهشی مقاوم سازی بناهای تاریخی کاشان متشکل از معماران و مهندسین سازه از خانه طباطبایی ها تصریح کرد: در این بازدید مشخص شد به علت عمق زیاد و حجم قابل توجه و مستحکم پی سازی این عمارت ،کوچکترین نشست و شکست در سازه بنا ایجاد نگردیده است. ...

نمایش خبر در سایت مبدا