یکهزار و 700 نفر دست اندر کار انتخابات در کاشان آموزش دیدند

به گزارش پورتال خبری کاشان عباسعلی قپانی پور تعداد شعب اخذ رای در حوزه اصلی انتخابیه شهرستان کاشان و آران و بیدگل را 303 شعبه عنوان کرد که حوزه شهرستان کاشان با 233 شعبه اخذ رای و حوزه انتخابیه شهرستان آران و بیدگل70 شعبه اخذ رای است که برای هر شعبه بطور متوسط 5 نفر به عنوان عوامل اجرایی در صندوق اخذ رای حضور خواهند داشت که همه این عوامل در طی یک دوره آموزش تئوری و عملی تمامی مراحل روز اخذ رای را فرا می گیرند. جانشین شورای انتخابات شهرستان کاشان نخستین دوره برگزار شده را ویژه نمایندگان فر ...

نمایش خبر در سایت مبدا