یک چاق سلامتی فوتبالی–‌انتخاباتی! و پرسش‌هایی از جنس فوتبال

روی سخنم با آن‌هایی که در شهرمان کاشان، صفت پیش‌کسوت فوتبال هیچ رقمه به آن‌ها نمی‌چسبد نیست. پیش‌کسوت حقیقی فوتبالی… روی سخنم با آن‌هایی که در شهرمان کاشان، صفت پیش‌کسوت فوتبال هیچ رقمه به آن‌ها نمی‌چسبد نیست. پیش‌کسوت حقیقی فوتبالی به شخصیتی گفته می‌شود که در میدان مستطیل سبز فوتبال سال‌ها و سال‌ها با صداقت و سلامت و انسانیت مویی سفید کرده، سرد و گرم این رشته را چشیده، خاک فوتبال را در بند بند وجودش با عشق تنفس کرده و حالا هم با عشق به فوتبال نگاه می‌کند. روی صحبتم با همین دوستان و پیش‌کسو ...

نمایش خبر در سایت مبدا