۱۶۹ پله‌ صعود دانشگاه کاشان در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس ۲۰۲۰

در جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی وبومتریکس(ژانویه ۲۰۲۰) دانشگاه کاشان با ۱۶۹ پله ارتقا نسبت به رتبه ژانویه ۲۰۱۹ در جایگاه ۱۶۵۶… در جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی وبومتریکس(ژانویه ۲۰۲۰) دانشگاه کاشان با ۱۶۹ پله ارتقا نسبت به رتبه ژانویه ۲۰۱۹ در جایگاه ۱۶۵۶ در میان دانشگاه‌های جهان، رتبه ۲۰ در میان دانشگاه‌های کشور و رتبه ۸ در میان دانشگاه‌های جامع وزارت علوم قرار گرفت. به گزارش دانشگاه کاشان، نظام رتبه‌بندی وبومتریکسنخستین‌بار در ۲۰۰۴ انجام شد و هر ساله دو مرتبه و در دی‌ماه و تیر‌ماه (ژانویه ...

نمایش خبر در سایت مبدا