۲۹ نامزد برای کرسی مجلس در حوزه کاشان و آران و بیدگل رقابت می کنند

به گزارش پیگاه خبری اهل کاشانم و به نقل از کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انتخابات کاشان، در اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه اعلام شد. بر اساس این اگهی ۲۹ نامزد شامل ۲۵ مرد و ۴ زن در حوزه انتخابیه کاشان و  آران وبیدگل برای انتخابات مجلس یازدهم با یکدیگر رقابلت خواهند کردند. بر اساس قانون تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ ۲۴ بهمن آغاز می شود و تا ۲۴ ساعت قب ...

نمایش خبر در سایت مبدا