حاجیان ایرانی امسال در مسیر مدینه- مکه با قطار تندرو جابه‌جا می‌شوند

...

نمایش خبر در سایت مبدا