۳۳۵ زائر از کاشان به حج تمتع اعزام می‌شوند/اعزام در قالب ۳ کاروان

...

نمایش خبر در سایت مبدا