اطلاعیه حذف تک‌درس و نیم‌سال

طبق تقویم آموزشی(مندرج در سایت دانشگاه کاشان)، از تاریخ 1 الی 2 خردادماه دانشجویان می‌توانند با مراجعه به پورتال دانشجویی در قسمت درخواست‌های آموزشی-دانشجویی با رعایت کف واحد (12 واحد برای دانشجویان کارشناسی و 8 واحد برای دانشجویان کارشناسی ارشد)، نسبت به حذف تک‌درس و همچنین حذف ترم (با رعایت سنوات تحصیلی) اقدام نمایند. دانشجو موظف است تا قبل از شروع امتحانات، پس از تأیید استاد درس، درخواست خود را از طریق آموزش دانشکده پیگیر باشد. ...

نمایش خبر در سایت مبدا