در خانه تکانی ها مراقب آب هم باشید

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب کاشان گفت: با فرا رسیدن روز‌های پایانی سال، شهروندان… مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب کاشان گفت: با فرا رسیدن روز‌های پایانی سال، شهروندان براساس یک سنت دیرینه اقدام به خانه تکانی و نظافت درمحیط خانه می‌کنند که دراین زمان مصرف آب بسیار بالا می رود لذا از شهروندان می‌خواهیم در خانه تکانی، مدیریت مصرف آب را در نظر داشته باشند و مراقب مصرف بی رویه آن باشند. عباسعلی کحال تصریح کرد: همراهی مردم برای رفع مشکل کم آبی ضرورت ...

نمایش خبر در سایت مبدا