۲۰ هزار نفر در واحدهای صنعتی آران و بیدگل مشغول به کار هستند

...

نمایش خبر در سایت مبدا