اولین نشست هم اندیشی کارگروه اجتماعی شهرداری آران و بیدگل برگزار شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا