ما سکوت کردیم، شما خبرهای خوش بانک تجارت را به مردم بدهید

خبر رسید که ممکن است باجه بانک تجارت از مشکات جمع شود؛ خبر بد و ناراحت کننده‌ای بود. این خبر… خبر رسید که ممکن است باجه بانک تجارت از مشکات جمع شود؛ خبر بد و ناراحت کننده‌ای بود. این خبر شاید برای آنها که وسیله نقلیه دارند و هر روز به شهرهای اطراف می‌روند و برمی‌گردند چندان آسیبی به دنبال نداشت اما می‌توانست مشکلات زیادی را برای پدران و مادرانی ایجاد کند که گاهی برای وارد کردن رمز حساب عابربانکشان هم ناچارند بایستند تا آشنایی پیدا کنند. وظیفه خود دانستیم که با اطلاع رسانی و هشدار، یک عزم عم ...

نمایش خبر در سایت مبدا