مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان با جمعي از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه كاشان ديدار و گفتگو كرد

...

نمایش خبر در سایت مبدا