هدف اصلی این نوجوانان کاشانی پوشیدن لباس پرافتخار تیم ملی است

ابوالفضل باقری، بازیکن خوش استیل و بلند و بالای تیم کیان سپهر نماینده کاشان در لیگ برتر 13 سال استان اصفهان و شاگرد مربی فهیم و جوان و با دانش فوتبال کاشان منصور سیاح در گفت و گو با خبرنگار پورتال خبری کاشان گفت: 13 سال دارم و فوتبال را از 5 سالگی آغاز کرده ام. وی با تشکراز تمامی مربیانی که طی مدت 8 سال گذشته برایش زحمت کشیده اند، گفت: م فوتبال خودم را مدیون مربیانی همچون نادر و مجتبی مهربان نواز، مرتضی کافی زاده، مهدوی، رهبرنژاد، کاظمیان، اکبرزاده و منصورسیاح هستم و هیچگاه زحمات این ع ...

نمایش خبر در سایت مبدا