مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان از ساختمان در حال احداث انجمن سينماي جوانان كاشان بازديد كرد

...

نمایش خبر در سایت مبدا