بسیاری از مدارس کاشان فرسوده د نیازمند نوسازی سیستم گرمایشی است

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، چند روز پیش بود که ۲۸ دانش آموز از مدرسه ابتدایی قاضی طباطبایی طاهرآباد به دلیل نقض فنی در سیستم گرمایش و اقدام غیراصولی در سیستم گرمایش جایگزین دچار گازگرفتگی شده بودند. علی اکبر مرتضایی فرماندار کاشان پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از این مدرسه با بیان اینکه مشکلات و نواقص موجود در مدارس سطح شهرستان کاشان باید به صورت جدی توسط آموزش و پرورش رسیدگی و احصاء شود، اظهار داشت: لازم است مدیران و عوامل اجرایی در زمینه بازبینی زیرساخت های مدارس اهتمام ورزند. وی ض ...

نمایش خبر در سایت مبدا