شهردار کاشان در دیدار با سفیر ژاپن؛همکاری ژاپن برای تحقق «شهر هوشمند» در کاشان

به گزارش پورتال خبری کاشان حسن بخشنده امنیه در دیدار با آیکاوا کازوتوشی سفیر ژاپن، به موضوع «شهر هوشمند» به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریت شهری کاشان در دوره جدید گفت: در این خصوص از کشور ژاپن می‌خواهیم با ایجاد بسترهای مناسب نظیر برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور متخصصان حوزه فناوری اطلاعات دو طرف و همچنین فراهم کردن زمینه اعزام مهندسین و کارشناسان از کاشان به ژاپن برای آشنایی با روندهای طی شده و مکانیزم‌های انجام شده، شهرداری کاشان را برای نیل به یکی از اهداف اصلی خود یاری کن ...

نمایش خبر در سایت مبدا