رئیس شورای شهر کاشان مطرح کرد؛شورای شهرکاشان دست یاری خبرنگاران متعهد و دغدقه مند را می فشارد

به گزارش پورتال خبری کاشان علی هاشمی طاهری رئیس شورای شهر کاشان امروز در بیست و یکمین جلسه رسمی شورای شهر کاشان، با اشاره به اینکه علیرغم میل باطنی که قصد نداشتم مسائل هفته گذشته اشاره کنم، گفت: شورای شهر کاشان خانه مردم کاشان است و درب شورا به روی همه باز است. وی شورای شهر کاشان را اتاق شیشه ای مردم کاشان دانست و افزود: اگر قرار است خبرنگاری در جلسات شورای شهر حضور داشته باشد فقه خبرنگاری و باید و نباید های این حرفه را باید رعایت کند. هاشمی طاهری گفت: شخصی که به عنوان خبرنگار به شور ...

نمایش خبر در سایت مبدا