رئیس جهاد کشاورزی با باغداران منطقه فین دیدار کرد

کشاورزان منطقه فین، حسن آباد، یزداباد دغدغه‌های خود را مطرح کردند. نشست کشاورزان منطقه فین، با رئیس جهادکشاورزی، کارشناسان معاونت… کشاورزان منطقه فین، حسن آباد، یزداباد دغدغه‌های خود را مطرح کردند. نشست کشاورزان منطقه فین، با رئیس جهادکشاورزی، کارشناسان معاونت حفظ نباتات و زراعت و کانون بسیج مهندسین کشاورزی و دیگر کارشناسان اداره جهادکشاورزی با فعالان حوزه کشاورزی، باغداران و دامداران منطقه درمحل اجتماعات کتابخانه کانون علی ابن باقر ع به میزبانی انجمن توسعه فرهنگی اجتماعی فین درتاریخ ۱۷آبان ...

نمایش خبر در سایت مبدا