کتابخانه‌های مدارس با نیاز دانش‌آموزان تناسب ندارد

محمدعلی خرمی: «اکبر رضوانیان»، فعال فرهنگی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ردنا پیرامون تربیت دینی نسل امروز و… محمدعلی خرمی: «اکبر رضوانیان»، فعال فرهنگی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ردنا پیرامون تربیت دینی نسل امروز و چالش های پیش روی آن گفت: فضاهای ارتباطی جدید اتفاقی است که در همه زمان‌ها رخ می‌داده و مختص زمانه ما نیست مثلا ما هم در زمان کودکی پدیده‌های جدیدی را تجربه کرده‌ایم که حاصل روند زندگی است. اگر امروز کودک با ابزار جدیدی که در دست دارد ناآشناست، ایراد آموزش و پرورش اس ...

نمایش خبر در سایت مبدا