عزم مدیریت شهری در دوره کنونی/ «انقلاب آسفالت» در گذرگاه عدالت و تعالی کاشان

به گزارش پورتال خبری کاشان، حسن بخشنده امنیه، رشد و توسعه همه جانبه شهر را مستلزم سیاست‌ها و برنامه‌ها در سطوح مختلف دانست و گفت: مدیریت شهری علاوه بر تقویت و توسعه زیرساخت‌ها، باید در خصوص پاسخ به نیازها و مطالبات مستمر و جاری شهروندان نیز دغدغه‌مند باشد. وی، اجرای آسفالت را یکی از شناخته‌ شده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: کیفیت معابر شهری باید در شأن شهروندانش باشد؛ شهروندانی که به عنوان صاحبان حقیقی شهر تنها نقطه اتکای شهرداری در تأمین منابع و هزینه‌ها ب ...

نمایش خبر در سایت مبدا