افزون بر ۴۱ هزار دُز واکسن کرونا در آران و بیدگل تزریق شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا