ساداتی‌نژاد قول‌هایش را به مردم کاشان و آران و بیدگل پیگیری می‌کند

...

نمایش خبر در سایت مبدا