واکنش رئیس دانشگاه علوم پزشکی به فروش غیرقانونی واکسن فایزر و سینوفارم در کاشان

سیدعلی رضا مروجی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت به عنوان یک نهاد ناظر پیگیر خبر فروش و تزریق واکسن… سیدعلی رضا مروجی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت به عنوان یک نهاد ناظر پیگیر خبر فروش و تزریق واکسن فایزر و سینوفارم در کاشان هستیم تا اگر تخلفی انجام شده باشد، از طریق قانون با آن برخورد کنیم. صبح امروز خبری تزریق واکسن فایزر به پنج نفر و فروش واکسن سینوفارم در کاشان در رسانه‌های کشور مطرح شد. مروجی در گفتگو با مشکات آنلاین تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده مورد فوق در بیمارستانهای د ...

نمایش خبر در سایت مبدا