اجرای طرح کمک مؤمنانه معیشتی به آسیب دیدگان کرونا و نیازمندان کانون های فرهنگی هنری شهرستان آران و بیدگل

...

نمایش خبر در سایت مبدا