برگزاری مرحله عملی «سی و پنجمین دوره آزمون ادواری استانداردهای مهارتی» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ویژه منطقه شمال استان اصفهان در شهرستان آران و بیدگل

...

نمایش خبر در سایت مبدا